quinta-feira, 17 de abril de 2008

Os Celtas

Ernst Zundel entrevista o Prof. Robert O'Driscoll da Universidade de Toronto.